Privacybeleid

Wie zijn we
Ons website-adres is: https://www.schildersbedrijf-vanwegen.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoud:

 • Deze website h.o.d.n. Schildersbedrijf-vanwegen.nl
 • Doel gegevens
 • Ontvangers
 • Opslag periode
 • Beveiliging
 • Rechten
 • Plichten

Schildersbedrijf-vanwegen.nl
Je leest op dit moment de privacyverklaring van ons steigerverhuur bedrijf. Er zijn situaties waarin jouw/jullie gegevens verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht

KvK: 73581623
BTW: 174299667B01

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven: Wij versturen via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven betreffen reclame en informatie over onze activiteiten en andere aanverwante onderwerpen. Wanneer jij je opgeeft voor onze nieuwsbrief hebben wij alleen jouw/jullie mailadres nodig en worden nieuwsbrieven verzonden via onze hoster, welke geheel voldoet aan de AVG/GDPR. Onder aan iedere nieuwsbrief staat een uitschrijf link en kan je ook kan je daar zelf jouw/ jullie mailadres wijzigen.
 • Contact opnemen via het contact formulier: Alleen jouw/ jullie mailadres zullen wij gebruiken om eventuele vragen te beantwoorden. Bij vragen via het contact formulier zullen wij het betreffende mailadres niet gebruiken voor nieuwsbrieven en andere zaken.
 • Analytics: Deze website verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 • Ontvangers De gegevens die wij ontvangen worden verwerkt beheerd d.m.v.:
 • Diversen partijen hosting. De e-mail wordt gehost bij diverse partijen Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers.
 • Diversen partijen. De website en back-ups van de website worden gehost bij diverse partijen. Gegevens die jij achterlaat op deze website worden op de servers van de betreffende partijen opgeslagen

Opslag periode.
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ons , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw/ jullie e-mailadres en voornaam worden opgeslagen. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven

Contact opnemen
Op het moment dat je contact met ons opneemt via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door wij of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk/gezichtsherkenning. Het aantal apparaten dat toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Schildersbedrijf-vanwegen.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

Recht op overdracht
Binnen de GDPR is geregeld dat mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Dit is voor de bij ons opgeslagen gegevens niet van toepassing, berichten zoals in een gastenboek zijn dusdanig specifiek voor het bezoeken van schildersbedrijf-vanwegen.nl dat de enige optie is wissen.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Schildersbedrijf-vanwegen.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Het gebruik maken van deze rechten kan via e mail. Alles wat binnen onze website en of onze systemen van jou is vastgelegd is te identificeren via jouw e-mailadres, we nemen enkel verzoeken in behandeling die verstuurd zijn van ditzelfde e-mailadres erover dit e-mailadres gaan. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of informatie van ons via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of informatie. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst niet aanbieden.

Wij behouden ons het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Schildersbedrijf-vanwegen.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

2020 – Alle rechten en weren voorbehouden.